Dofinansowanie

Tytuł projektu: Narra – narzędzie kompleksowo wspierające proces tworzenia fabuły w grach wideo

  • Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0156/17
  • Program: Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
  • Beneficjent: Narra sp. z o.o.

Projekt polega na stworzeniu narzędzia o roboczej nazwie Narra, którego grupą docelową są studia zajmujące się projektowaniem gier wideo. Efekt projektu zostanie opracowany poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. W rezultacie zespoły projektujące gry zyskają narzędzie, dzięki któremu praca nad poszczególnymi tytułami przebiegać będzie w sposób znacznie bardziej efektywny, krótszy i tańszy. Ułatwione i skrócone zostaną trzy elementy procesu tworzenia gry: prototypowanie fabuły, testowanie jej spójności logicznej oraz implementacja fabuły w środowisku deweloperskim. Jednocześnie narzędzie to przełoży się na korzyści dla samych graczy. Proste narzędzie do tworzenia fabuł w grach otworzy rynek dla uzdolnionych pisarzy bez doświadczenia IT – zostanie uwolniona kreatywność i dzięki temu będą mogły powstawać jeszcze lepsze gry.

Realizacja projektu poprzedzona została badaniami rynku, które wykazały niedostatek narzędzi do tworzenia fabuł gier wideo i implementowania tych fabuł do gier. Scenarzyści – a także publicyści i naukowcy podejmujący ten temat – zwracają uwagę na to, że tworzenie fabuł gier wideo jest skomplikowane i wymusza kontrolowanie bardzo wielu zmiennych. Narzędzie Wnioskodawcy skróci i ułatwi ten proces.

  • Wartość projektu: 5.289.804 PLN
  • Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3.799.236,80 PLN
  • Lata realizacji projektu: 2018­–2020